personalkooperativet

lilla mullvaden

- Jag kan, jag vill, jag vågar -

 

Vad är mulle?

 

Mulle

 

Skogsmulle är en fantasifigur, en varelse av alldeles egen sort, som föddes i ett åskväder ur fullständigt naturliga ingredienser. Skogsmulle är ett med skogen, han älskar och försvarar naturen, ofta med hjälp av barnen. I barnens fantasi är Skogsmulle en god och skapande kraft, inte på grund av några övernaturliga krafter, utan för att han försvarar det som växer och lever.

Skogsmulle har, förutom att han är barnens vän, flera kompisar i fantasivärlden. Fjällfina är Mulles bästa vän i fjällen. Hon kommer ibland på besök i skogen och berättar om den friska fjälluften, hjortronen och snön. Laxe bor i vattnet, har simhud mellan tårna och hår av tång. Ibland tittar han upp över ytan och ber om hjälp mot nedsmutsning av sjöar och vattendrag.

1957 startade det som nu är Skogsmulle. Det var snöfattiga vintrar och den klassiska skidverksamheten gick på sparlåga i syd- och mellansverige. Friluftsfrämjandet ville ändå aktivera barn utomhus. Den legendariske främjarledaren Gösta Frohm skapade Skogsmulle och skrev böckerna om honom och hans vänner i skogen, vattnet och fjällen. Verksamheten blev snabbt en succé.

Massor av skogsmulleledare utbildades och hundratusentals barn har haft roligt med Skogsmulle i skogen sedan dess. I början leddes alla skogsmullegrupper av ideella ledare i Friluftsfrämjandet, idag finns en allt större del av skogsmulleverksamheten på förskolor.  För mindre barn finns verksamheter som inspirerats av Skogsmulle, men anpassats till de olika åldrarnas utvecklingsnivå. Skogsknoppar är för de allra minsta och Skogsknytte heter verksamheten för åldersgruppen innan Skogsmulle.

Informationen hämtad från Friluftsfrämjandet.