personalkooperativet

lilla mullvaden

- Jag kan, jag vill, jag vågar -

 

Pedagogik

Förskolan Lilla Mullvadens uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi vill att barnen hos oss ska känna sig trygga och de ska mötas med respekt, värme och nyfikenhet av oss pedagoger. De ska få möjlighet att utveckla sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Genom leken ska de få utveckla sin sociala kompetens och känna glädje, lust och nyfikenhet. Vi ska tillsammans skapa en förskola med de bästa förutsättningarna där alla barn når sin fulla potential.


Alla barn ska få känna den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig som en tillgång i gruppen. Vi utgår från det kompetenta barnet och våra ledord är. Jag kan, Jag vill, Jag vågar.


Jag vill- Vi har en tillåtande atmosfär. Vi lyssnar på barnens önskemål och funderingar. Barnen har ett inflytande på verksamheten.


Jag vågar- Vi hjälper barnen att uttrycka vad de vill. Säga ifrån och ha en åsikt.  . Vi är närvarande och härvarande pedagoger. Vi sätter ord på barnens lärande och stärker dem.  Vi ser till att varje barn känner sig sedd och tagen på allvar.


Jag kan- Vi uppmuntrar till nyfikenhet och lusten att lära. Barnen får ta eget ansvar , de får klä sig själv, tar mat, dukar, hänger upp kläder, plockar fram och tar undan material.  Vi tror på det kompetenta barnet.

Vi vill utveckla goda relationer mellan  varje barn, föräldrar och pedagog på Lilla Mullvaden. Vi vill att barnen ska komma ihåg sin tid på förskolan som rolig och lustfylld